Tkaní a vzory

 

 

Tkaní, alpaky a kečuánština. To jsou asi tři nejtypičtější a nejdůležitější znaky, které jsou součástí peruánské identity. Vzhledem k tomu, že jazyk nebyl v historii zapisován a jednalo se tedy pouze o ústní projev, stávalo se tkaní prostředkem k vyjádření myšlenek a pocitů. Tímto způsobem byly vyprávěny příběhy a zaznamenávána historie. Tkané textilie byly také ukazatelem bohatství a hrály velkou roli v náboženských i civilních obřadech. Z vyhotovené textilie se díky vetkaným symbolům, použitým barvám a technikám dalo vyčíst mnoho o výrobci tkaniny či dokonce informace, okdud tkalec pochází.   


V Andách se používá tradiční kečuánský horizontální tkalcovský stav, který patří k nejstarším stavům tohoto typu na světě. Tento kompletně nemechanizovaný nástroj je vyroben ze dřeva, kostí a provázků a je snadno přenositelný z domova na pole, kam se nosí zabalený do tradičních šálů (mant), které jsou součástí zad každé ženy.

 

Paní ručně tká přehoz či dečku

 

 

Designy a vzory

Z tohoto stavu vznikají nesmírně krásné výrobky, které jsou bohaté na různé kečuánské vzory a symboly. Vzory jsou často geometrické a symboly se často dotýkají světa zvířat a lidí. Dohromady vytvářejí příběhy, které jsou znamenitým odkazem vzájemného souznění mezi artesanías a okolní přírodou. Vzkazy ale nelze hledat pouze v samotných symbolech a v jejich umístění, ale můžeme je spatřovat již v použitých barvách či spřádání vlny.

Některé symboly v kečuánštině známé jako pallay jsou používány už od nepaměti, zatímco jiné se přizpůsobují době a jsou moderní. Jednotlivé vzory a symboly se liší také podle jednotlivých regionů, neboť i jednotlivé komunity používají své vlastní styly a mají své vlastní preference. Všichni tkalci se učí tkát jeden symbol "pallay" najednou a učí se od těch nejjednodušších po ty složitější. Učení probíhá vždy prostřednictvím sledování a kopírování starších. Někdy ani tkalci neznají původ či význam symbolů, ale pamatují si je jako něco, co se naučili od svých prarodičů.

Nejpopulárnějšími kečuánskými symboly inspirované přírodou jsou inti (Slunce), mayu (řeka), ch'aska (hvězda), t'ika (květina) a qocha (jezero). Dalšími oblíbenými symboly jsou ty, které obklopují artesanías v jejich každodenním životě jako např. lamy, psi, králíci a kondoři. Mnoho symbolů má ale složitější významy, které nelze jednoduše vysvětlit a jejich významy se často v jednotlivých komunitách liší a navíc se mnohdy liší i z člověka na člověka. Jiné vzory se odkazují na historii a lze mezi nimi najít postavy a příběhy historických postav a jejich ušlechtilých skutků.

 

 

Tradiční textilní vzory nejčastěji ctí Pachamamu, tedy Matku Zemi, a vyjadřují vděčnost za růst, hojnost, obnovu a propojení s přírodním světem

 

 

Je velice zajímavé navštívit indiánské komunity a popovídat s konkrétními tkalci o významech, které se dají vyčíst ze symbolů. Veškeré významy se totiž mohou zcela lišit mezi jednotlivými tkalci a odráží tak jejich osobnost a zkušenosti, což se vlastně projevuje v jakékoli umělecké formě. V tomto případě se ukrývá velmi silný základ sdílené ikonografie, takže stojí za to zjistit si skutečný význam přímo u výrobce. Dva symboly, které byly vyrobeny úplně stejným způsobem, mohou mít pro dva různé výrobce naprosto odlišný význam. A pokud má tkalec navíc smysl pro humor, skrývají se za vznikem symbolu navíc i velice zábavné historky.

 

 

Nejobvyklejší kečuánské symboly a vzory

 

 

Zvířata

Zvířata se mezi symboly objevují velice často a pro mnoho tkalců představuje vdechnutí života novému zvířeti na nových textiliích velkou radost. Je pozoruhodné, že některá zvířata objevujících se na textiliích se nevyskytují v tkalcově okolí, takže jsou čistým výplodem tkalcovy fantazie.

Tkaní vzor králík

 

 

Lidé

Lidé jsou také velmi častým symbolem tradičních andských textilií. Jedním z příkladů je "pallay", který připomíná vraždu historické andské postavy Túpac Amaru II. Přibližně v roce 1780 vedl Túpac Amaru II domorodé povstání proti španělským dobyvatelům a jeho poprava byla velmi krutá. Poté, co byl nucen být svědkem popravy své rodiny, bylo jeho tělo rozčtvrceno a jeho hlava byla vystavena na náměstí Plaza de Armas v Cuscu. Do dnešního dne bývá Túpac Amaru ikonou Hnutí indánských práv v Peru.

Jelikož kečuánština byla především ústním jazykem, byly historické události pouze vplétány a vetkávány do tkanin. Toto zaznamenávání událostí bylo pro domorodý lid velmi důležité, aby takovéto události nebyly nikdy zapomenuty.

 

 

Květiny a abstraktní vzory

Jelikož se v Peru jak v horách, tak mimo hory vyskytuje mnoho krásných květin, není divu, že tyto pozoruhodné rostlinky dávají inspiraci také tkalcům. V horách se ale vyskytuje velká řada obdivuhodných motivů, které vyvolávají hluboké dojmy a podporují vizuální vnímání. Kolem se vyskytují ohromné vrcholky hor, řeky protínají hluboká údolí a intenzivní světlo denního slunce je střídáno nebem posetým hvězdami. Není divu, že je častým motivem Slunce, které přes den vytvoří maximálně příjemné prostředí oproti studeným nocím. To vše a mnohem víc se projevuje v tkaných textiliích těchto talentovaných umělců.